Gradski Centar za socijalni rad Jagodina

Naslovna          Gradski centar za socijalni rad Jagodina je ustanova socijalne zaštite koja vrši javna ovlašćenja u oblasti socijalne i porodično- pravne zaštite. Osnovan je 06.02.1961. godine. GCSR Jagodina pokriva teritoriju od oko 470 kvadratnih kilometara sa oko 83.000 stanovnika. Nalazi se u blizini centra Grada Jagodina u okviru stambene zgrade na oko 500m2. Sastoji se od prijemnog odeljenja, odeljenja za obradu podataka, sale za sastanke, kancelarije direktora i kancelarija stručnih radnika (socijalnih radnika, psihologa, pedagoga, andragoga pravnika..) kojih ima ukupno 22. Rad je organizovan putem aktivnosti stručnih radnika, administracije, tehničkog osoblja i računovodstva. Centar za socijalni rad se finansira iz budžeta Ministarstva, budžeta lokalne samouprave i od donacija.


Narativni Izveštaj Centra za 2013-2014.-tu godinu

Godišnji izveštaj o radu Centra za 2013.-tu godinu

Plan rada za 2014.-tu godinu


 

NAJNOVIJE VESTIFind all the info that you need about " Heating and air conditioning about " at https://www.about.me If you need rose-drops , then the team of professionals from rose-drops is here to help you.